Podstawowe rodzaje systemów Push-Pull

Podstawowym "książkowym" przykładem systemu Push-Pull jest rozwiązanie oparte na nawiewnikach wyporowych dużego wydatku umieszczonych wzdłóż ścian, i wywiewnikach umieszczonych pod sufitem.  Rozwiązanie to zapewnia nawiew dużej ilości świeżego - lekko chłodniejszego powietrza do strefy spawania, oraz swobodną konwekcję ciełego powietrza wraz  z pyłem w stronę wyciągu.

Układ PushPull

 Wadą takiego rozwiązania jest konieczność stosowania dużych ilości powietrza w obiegu, oraz duży wpływ  temperatury na rozkład powietrza - dla zapewnienia odpowiednich przepływów latem wskazane stosowanie klimatyzacji.  Ograniczeniem zastosowania tego systemu są też wymiary poprzeczne hali - ze względu na ograniczony zasięg nawiewu.

Drugim rodzajem jest system oparty na zasadzie działania wentylacji tłokowej .  Przez zastosowanie odpowiednio dobranych i ustawionych kratek lub dysz dalekiego zasięgu  na jednej ścianie i wyciągu rozłożonego równomiernie na drugiej ścianie. Ze względu na większe prędkości nawiewu układ jest mniej podatny na "zakłócenia" w postaci ruchów poprzecznych powietrza, lub zmianę gradientu temperatur.

Przy doborze tego typu rozwiązania należy zwrócić szczególną uwagę na rozkład prędkości w strefie przebywania.  Dobranie zbyt dużych prędkości może spowodować porywanie gazu osłonowego, jeżeli prędkość będzie zbyt mała powietrze nie dotrze do strefy wyciągu tworząc strefy zastoju dymów.


Dobór 

Zapewniamy bezpłatnie kompleksową pomoc przy projektowaniu instalacji wentylacji przemysłowej: wykonanie obliczeń, dobór urządzeń i produktów uzupełniających.

Dostawa

Na życzenie klienta zapewniamy transport urządzeń na budowę.

Nadzór 

W ramach dostawy urządzeń zapewniamy  nadzór nad montażem i rozruchem.