Systemy wyentylacji miejscowej oparte na ramionach wyciągowych pozwalają na odbiór zanieczyszczeń blisko miejsca ich powstawania, co pozwala na stosowanie wyciągów o mniejszym wydatku. Dzięki redukcji ilości wyciąganego powietrza możliwe jest stosowanie wentylatorów o znacznie mniejszej mocy, oraz mniejszych jednostek filtracyjnych  niż dla systemów push-pull. Podobnie jak przy systemach push-pull w określonych warunkach możliwe jest zawracanie przefiltrowanego powietrza na halę.


 Wyciąg miejscowy jest stosunkowo odporny na ruchy poprzeczne powietrza w hali.  Wadą takiego rozwiązania jest konieczność poprawnego umieszczenia ssawek względem miejsca spawania.  

Dzięki zastosowaniu ramion z oświetleniem miejsca spawania (jak na poniższym zdjęciu)  można "zachęcić" użytkowników do używania ssawki we właściwy sposób.


Innym zalecanym dodatkiem jest wyposażenie ramion w czujniki i przepustnice, które uruchamiają wyciag tylko w czasie gdy na danym stanowisku odbywa się spawanie, a falownik wentylatora wyciągowo dobiera jego obroty adekwatnie do ilości pracujących spawaczy.  Taki system pozwala na uzyskiwanie wymiernych oszczędności energii elektrycznej.

W celu konsultacji technicznych przy doborze urządzeń prosimy o kontakt z naszym doradcą.

Dobór 

Zapewniamy bezpłatnie kompleksową pomoc przy projektowaniu instalacji wentylacji przemysłowej: wykonanie obliczeń, dobór urządzeń i produktów uzupełniających.

Dostawa

Na życzenie klienta zapewniamy transport urządzeń na budowę.

Nadzór 

W ramach dostawy urządzeń zapewniamy  nadzór nad montażem i rozruchem.